Niespodziewane wypadki, jak poprawić bezpieczeństwo

Pod wieloma względami wypadki w pracy stanowią istotną komplikację działalności. Z punktu widzenia samych pracowników chodzi tu nie tylko o samo ryzyko związane z konkretnymi stanowiskami. Ma to swoje również ekonomiczne skutki związane z konkurencyjnością firmy na rynku, wydajnością a nawet wizerunkiem. Dodatkowo pracownik, który uległ wypadkowi niekiedy musi przejść, badania, leczenie a w przypadku poważniejszych sytuacji również i rehabilitację. W wielu przypadkach stanowi to dodatkowy, koszt. Pod wieloma względami ma to wpływ na zarządzanie ryzykiem w zakładzie pracy. Odpowiednie przepisy na poziomie krajowym oraz wewnętrzne przepisy w firmie potrafią znacząco ograniczyć i zminimalizować te negatywne skutki. Prowadzi to do większego bezpieczeństwa a i sami pracownicy mają większą wiedzę z zakresu ewentualnych niebezpieczeństw. Podobnie jest, jeżeli chodzi o zachowanie się niebezpiecznych sytuacjach. Wypadki w miejscu pracy powinny zdarzać oczywiście jak najrzadziej i do tego celu stosuje się przepisy BHP. Te oczywiści nakładają szereg obowiązków oraz kar, jednak ich głównym celem jest odpowiednia zmiana zachowania pracowników, tak by wiedzieli jak się zachować oraz reagować. Jednocześnie ma to zachęcić do wykorzystania i stosowania środków ochrony osobistej, co może przynieść zadowalające efekty. Z jednej strony wpływa to na zmniejszenie ilości wypadków w pracy. W rzeczywistości zalety są dużo większe. Większa wydajność, lepsze funkcjonowanie oraz zyski ekonomiczne stanowią ważny argument obecnie zmuszający do zastosowania przepisów BHP w firmie. Już sam pracownik, który jest wydajny i nie przebywa w szpitalu lub na zwolnieniu generuje większy zysk niż w sytuacji, kiedy nie wykonuje swoich zadań. Często działając zgodnie z nimi można pozytywnie wpłynąć na rozwój firmy i samych pracowników.