Oświetlenie w pracy - naturalne i sztuczne

Na licznych stanowiskach pracy, czynności wykonujemy między innymi w oparciu o narząd wzroku. Z tego powodu ważnym elementem staje się oświetlenie. Również w tym zakresie swoje regulacje nakładają przepisy BHP. Chodzi o stworzenie warunków pracy, która zostanie wykonana w sposób profesjonalny, efektywny i bez dodatkowych obciążeń pracownika. Z tego powodu wymagania dotyczą zarówno oświetlenia naturalnego oraz sztucznego. Te ostatnie uruchamia się najczęściej wówczas, kiedy naturalne oświetlenie jest niewystarczające. Firmy i pracowników, pracodawców obowiązują normy, do których należy się dostosować. Ostatecznie wpływa to na kwestie bezpieczeństwa. Warto tu zauważyć, że właściwe regulacje dotyczą nie tylko oświetlenia podstawowego funkcjonującego w przypadku oświetlenia na stanowiskach bądź korytarzach i przy suficie. Równie istotne jest odpowiednie oświetlenie, uruchamiane w razie awarii bądź podczas ewakuacji. Jego sprawność i funkcjonalność ma w takich sytuacjach kluczowe znaczenie dla pracowników, osób postronnych i ich bezpieczeństwa.