Wzrok i odpowiednie oświetlenie w pracy

Chcąc wykonywać swoje czynności w sposób precyzyjny i dokładny należy zapewnić sobie odpowiednie oświetlenie. Najczęściej wskazuje się na to, że najlepsze jest światło naturalne. Problem w tym, że nie zawsze jest ono wystarczające. To sprawia, że korzystamy ze światła sztucznego. Jednak by praca była efektywna i wzrok nie ulegał szybkiemu przemęczeniu, należy zapewnić jego odpowiednie parametry. Należy wówczas rozsądnie i rozważnie podejść do jego natężenia, równomierności oświetlenia, rozkładu luminacji w polu pracy wzrokowej, ograniczenia olśnienia i barwy światła oddawanego. Parametry te należą do normy PN-EN 12464-1:2004 i mają zapewnić bezpieczeństwo podczas pracy i jej wygodę. Warto tu zauważyć, że niewłaściwe oświetlenie ma negatywny wpływ na precyzję czynności oraz bezpieczeństwo pracowników. Długotrwałe narażenie na takie warunki, może skutkować w przyszłości problemami ze wzrokiem i innymi konsekwencjami.